Open Ateliers/Makerscafe


Herkenrodekazerne Hasselt
VONK host het Makerscafé, een netwerkmoment voor theatermakers, kunstenaars, curatoren en iedereen met een rol in het creatieve veld. Het evenement vindt plaats in één van onze ateliergebouwen: de Herkenrodekazerne in centrum Hasselt.

Welkom in het VONK-Café op 31 maart vanaf 19u!