Aan de basis van dit werkt ligt een “tekening” van een cirkeltje. Het opzet van “manual copy” is om op een ander blad een exacte kopie (vorm en positie) van dit cirkeltje te tekenen zonder daarbij het origineel te zien. Door het hardnekkig proberen te recreëren van dit cirkeltje verandert dit cirkeltje van een irrelevant tekening naar een streefdoel, een ideaal.
Het kopiëren vindt enkel plaats tijdens de duur van een expo, beurs, …  en eindigt indien er een perfecte kopie gemaakt is. Tot nu is het werk 3 keer uitgevoerd, tot nu zijn er 521 foutieve manuele kopieën gemaakt, waarvan er een 15-tal verkocht zijn.

Het kopiëren gebeurt volgens een vast patroon.
Cirkel tekenen, titel en nummer opschrijven, logboek invullen (nummer, datum, tijd)
Opmeten hoe goed of fout de vorm van de cirkel is door deze op een machinale kopie te leggen en dit in het logboek invullen.
De kopie met dubbelzijde folie op kleven op een machinale kopie van de originele cirkel.
Opmeten hoe goed of fout de positie van de cirkel is en dit in het logboek invullen.
De manuele kopie inlijsten.
Dit hele proces duurt ongeveer een 10 minuten. Bij een ingelijst exemplaar kan je dankzij het dunne semi-transparante papier zien hoe goed of slecht de kopie is gelukt.

Tijdens het uitvoeren is vooral het contact met de bezoekers interessant geworden. Dit werk levert veel interessante gesprekken op met de bezoekers.  Maar tegelijkertijd weerhouden deze bezoekers me van het maken van meer kopieën. Ze storen het werkproces maar worden ook deel van het werk.
De manuele kopieën worden duidelijk zichtbaar te koop aangeboden. De prijs wordt berekend op basis van het gemiddeld aantal gemaakt exemplaren per uur, gedeeld door een basis uurloon van een arbeider + kosten voor materiaal. Dit komt (losjes) neer op de discountprijs 39,99€ per exemplaar. Door deze lage prijs en de grote hoeveelheid die wordt aangeboden gaat dit werk in tegen de klassieke principe van de kunstmarkt. Hierdoor ben ik tijdens het uitvoeren van het werk zowel kunstenaar als galerist.

manual_copy-CIAP-06

 

manual_copy-CIAP-01

manual_copy-CIAP-09

manual_ copy-CIAP-10

manual_copy-CIAP-05